header

Restauratie

Restauratie

Restaureren maar niet renoveren

Restaureren betekent voor mij een meubel als een object met historische waarde te bekijken en zijn geschiedenis (zoals de patina die het in de loop van de tijd heeft gekregen) waar mogelijk te behouden en niet uit te wissen.

Omdat zienswijzen en technieken van het restaureren in de toekomst wellicht kunnen veranderen, moet er zoveel mogelijk reversibel gewerkt worden, zodat alle toevoegingen weer verwijderd kunnen worden als dat wenselijk is. Er wordt met materialen gewerkt die in kleur en tekening het origineel zoveel mogelijk nabootsen

(b.v. hout van hetzelfde soort).

Een restauratie hoeft niet onzichtbaar te zijn, een goed uitgevoerde restauratie is in het geheel onopvallend maar mag als zodanig herkenbaar blijven.

De omstandigheden waarin een meubel verkeert kunnen zijn levensduur verlengen of verkorten, goed advies is goud waard en wordt gratis meegeleverd!

Een verslag van de restauratiewerkzaamheden kan van belang zijn voor de verdere toekomst van het object en de waardebepaling ervan: een goed uitgevoerde restauratie is een goede investering in het object.

 

mogelijke werkzaamheden:

vervangen van bekleding van (zit)meubelen, herstel van binnenwerk

reparatie en vernieuwen van rotan(riet) -of biezenafwerkingen

houtdraaien

reparatie van fineerafwerking

opfrissen of vervangen van schellakpolitoeren op traditionele wijze

herstel van vergulde objecten

bestrijding van houtworm

houtsnijwerk

reconstructie van ontbrekende onderdelen

reparatie van hang -en sluitwerk